uniek concept in de syndicmarkt

voor de mede-eigenaar

Bijstand, verzoening & bemiddeling


Een onafhankelijke visie op de dagelijkse gang van zaken binnen de VME.


Begeleiding en tijdelijke bijstand omtrent de werking van de zittende syndicus.


Analyse van de werking van de zittende syndicus.


Advies bij appartementskwesties in het algemeen.Op weg naar een nieuwe syndicusSoms kan een VME nu eenmaal niet langer verder met de aangestelde syndicus.


Op basis van objectieve en onafhankelijke parameters begeleiding bij het selecteren van een nieuwe syndicus. 


Begeleiding bij de aankoop

van een appartement


U staat op het punt een bestaand of nieuwbouw appartement aan te kopen, maar wenst hier door een onafhankelijke partij in begeleid te worden.

Appartementor helpt u met een kritische blik naar uw eventuele aankoop kijken en zorgt voor de nodige begeleiding.

Vertegenwoordiging tijdens de AVU houdt niet zo van Algemene Vergaderingen, maar blijft toch graag uit eerste bron op de hoogte van het reilen en zeilen van de VME?


Appartementor vertegenwoordigt u graag tijdens de AV en rapporteert u na afloop.


Toelichting over de wet op de Mede-Eigendom en bij de werking van de organen van een VME.

Masterplan helpt appartementsbewoners bij groene renovatiewerken

In 'De Tijd Immo' van 27 mei 2023 verscheen een interessant artikel over het opkrikken van de energiepresaties van een appartementsgebouw.

De renovatie van een appartementsgebouw dient goed voorbereid te worden en alle partijen dienen op één lijn te worden gekregen. Doorgaans is dit geen evidentie.

Naast professionele hulp bij de opmaak van een masterplan, kunnen mede-eigenaars binnenkort ook een kostenloze coaching krijgen in de aanloop naar en renovatie.Drie misverstanden over de taken van de syndicus

In 'De Tijd Immo van 20 mei 2023' verscheen een interessant artikel over de rol van de syndicus. 

Het takenpakket van de syndicus is bij wet vastgelegd, maar desondanks bestaan er nogal wat misverstanden over.

Mede-eigenaars zijn soms van mening dat de syndicus voor alles verantwoordelijk is, maar dat is niet zo. De syndicus staat in voor de gemeenschappelijke delen. Elk appartementsgebouw heeft statuten. Daarin staat duidelijk vermeld wat tot de gemeenschappelijke delen behoort en wat privatief is.

Voorts is het zo dat de syndicus uitvoert wat er op de Algemene Vergadering beslist wordt.