uniek concept in de syndicmarkt

Veelgestelde vragen

Hoe is Appartementor onstaan?

Appartementor is ontstaan uit een grote behoefte op de markt voor onafhankelijk, betrouwbaar en eerlijk advies m.b.t. syndickwesties.


Bij nogal wat  syndickantoren is er een grote vraag naar mentoring van jonge of nieuwe medewerkers om zo het verloop tegen te gaan en volop in te zetten op human capital.

Appartementor wil het beroep van syndicus helpen opwaarderen en verder laten evolueren om zo personeelsverloop sterk te verminderen.

Wie kan een beroep doen op Appartementor?

Alle stakeholders die met mede-eigendom in contact komen.

Syndici, syndici/mede-eigenaars, mede-eigenaars, voorzitters van Vme’s, rekencommissarissen, bouwheren, promotoren, projectontwikkelaars , notarissen, architecten, enz... 

Binnen welke regio is Appartementor actief?

Appartementor is voornamelijk actief in de provincies West- en Oost-Vlaanderen, maar vervult ook opdrachten in gans Vlaanderen.

Is een online afspraak mogelijk?

Zeker.

Een eerste, kennismakende afspraak gebeurt bij voorkeur online.

Naderhand wordt in onderling overleg de meest efficiënte wijze van werken bepaald.

 Is er een vast traject? 

Neen. 

Appartementor werkt op maat en luistert bijgevolg steeds eerst naar de concrete vragen. Op basis van zijn bevindingen volgt een uitgewerkt voorstel.

Treedt Appartementor ook zelf ook als syndicus op?

Neen.

Appartementor zet zijn ervaring als syndicus in, maar heeft ervoor gekozen om niet langer actief een mandaat als syndicus op te nemen.

Komt Appartementor ter plaatse?

Jazeker.  Dit kan tegen vergoeding van de gereden km's.

Kan elke syndicus een beroep doen op Apppartementor?

Uiteraard. 

Klein, middelgroot of groot. Appartementor kan elke syndicus advies verlenen.

Hoe snel kan ik advies krijgen?

Gezien de kleinschaligheid van het initiatief en het feit dat Appartementor steeds voor kwaliteit wil gaan, is alles afhankelijk van het aantal lopende aanvragen.

Doorgaans is een eerste afspraak relatief snel in te plannen.

Daarbij wordt er geluisterd naar de al dan niet hoogdringendheid van de vraag.

Wat kost het?

 Zie ook: 'is er een vast traject?'

Na een kennismakend gesprek bezorgt Appartementor steeds een heldere offerte op maat.

Hoe lang bestaat Appartementor reeds?

Appartementor is een jong initiatief waarmee van start werd gegaan in november 2022.

Kan elke eigenaar een beroep doen op Appartementor?

Elke mede-eigenaar kan een beroep doen op de dienstverlening.

Het dient echter gezegd dat het aangewezen is dat hiervoor binnen de VME voldoende draagvlak is .

Komt Appartementor langs voor een Raad van Mede-Eigendom?

Dat kan zeker. 

In de meeste gevallen is dit zelfs de meest efficiënte en aangewezen wijze van werken.

Waaruit het bestaat het ereloon?

Het ereloon omvat de tijd voor consultaties, plaatsbezoeken, onderhandelingen, voorbereidingen, studie van het dossier, opzoekingen,......

Op welke wijze wordt het ereloon bepaald?

Na het introductiegesprek waarbij de problematiek geschetst wordt en de moeilijkheidsgraad ingeschat wordt, maakt Appartementor steeds een offerte over.

Behoren andere afspraken ook tot de mogelijkheden?

Jazeker.

Appartementor kan zowel ad hoc, projectmatig als structureel ingezet worden.
 

Hoeveel medewerkers telt Appartementor.be?

Één enkele. 
Appartementor is een kleinschalig initiatief waarbij steeds een persoonlijk contact gegarandeerd wordt.