uniek concept in de syndicmarkt

Missie & Visie


 • Appartementor staat voor duurzame en professionele oplossingen voor syndici en mede-eigenaars.
 • 'Onafhankelijk mentor' is niet zomaar uit de lucht gegrepen.
 • De opdracht bestaat erin ervaring en expertise met u te delen om er zo voor te zorgen dat de mede-eigendom op een zo goed mogelijke wijze beheerd wordt en zo voor een jarenlang woongenot en een rendabele investering zorgt.
 • Appartementor wil het métier van syndicus structureel helpen veranderen.
 • Mensen maken áltijd het verschil. Vandaar de structurele en niet aflatende aandacht voor uw human capital.
 • Altijd eerst goed luisteren, analyseren en synthetiseren. Daarna pas adviseren.
 • Samen met syndici en VME's bouwt Appartementor mee aan duurzame oplossingen voor professioneel en proactief beheer.
 • Appartementor handelt steeds in alle vertrouwen, onafhankelijk en transparant.
 • Uw medewerkers mobiliseren en empoweren om het beste in zich naar boven te halen is steeds de ambitie.
 • Appartementor spreekt en begrijpt zowel de taal van syndicus als mede-eigenaar en bouwheer.
 • U als klant bepaalt steeds waarvoor en hoe lang Appartementor ingeschakeld wordt.
 • Geen grote modellen of ingewikkelde theorieën. Wél toegankelijk advies in mensentaal.
 • De juiste balans tussen de toegenomen digitale toepassingen en het persoonlijk contact tussen syndicus en mede-eigenaar is cruciaal.
 • Appartementor streeft steeds naar een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen.
 • Verbeteren van de organisatie en haar structuren is en blijft mensenwerk.


Contact

appartementor.be

info@appartementor.be

https://www.linkedin.com/in/tomvandermeersch/