uniek concept in de syndicmarkt

voor de bouwheer

aanstelling Eerste Syndicus

Appartementor ondersteunt u als bouwheer in het proces van het maken van een doordachte keuze voor de aanstelling van de eerste syndicus die het project zal beheren.


Zo worden mogelijke discussies tussen de mede-eigenaars en de projectontwikkelaar tijdens de Eerste Algemene Vergadering alvast vermeden waardoor alle partijen de samenwerking met een goed gevoel kunnen opstarten.

statuten


Hoewel Appartementor geen notaris of jurist is en dit hoegenaamd niet pretendeert te zijn stelt hij zijn diensten en ervaring graag ter beschikking van de bouwheer, de promotor, de projectontwikkelaar om de basisakte met de ogen van de toekomstig syndicus na te lezen en zijn eventuele opmerkingen en/of aanvullingen te formuleren.


Tenslotte is de basisakte de bijbel van elke professionele syndicus, toch?